เอกสารเผยแพร่ 2564


FileAction
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ไฟล์ Word)Download 
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ไฟล์ PDF)Download