ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566FileAction
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปี 66) รวมDownload 
แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่ มทร. ปี 66Download 
สรุปผลแบบติดตามรอบ 9 เดือน มทร. ปี 66Download 
แบบติดตามรอบ 9 เดือน มทร. ปี 66Download 
สรุปผลแบบติดตามรอบ 6 เดือน มทร. ปี 66Download 
แบบติดตามรอบ 6 เดือน มทร. ปี 66Download 
RMUTTO-ERM-1 มทร. ปี 66Download 
ประกาศนโยบายความเสี่ยง ปี 66Download 
คู่มือการบริหารความเสี่ยง มทร.ตอ. ปี 2566Download 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566Download 
แบบฟอร์ม มทร.ตอ.rarDownload 
แบบฟอร์ม ระดับคณะ/หน่วยงานDownload