เอกสารเผยแพร่ 2565FileAction
(สำหรับผู้ตรวจประเมิน) แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพDownload 
ผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัย Download 
ทำเนียบรุ่นผู้ตรวจ ณ วันที่ 18 เมษายน 2566 (อัปเดตล่าสุด)Download 
ทำเนียบรุ่นผู้ตรวจ ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน ณ วันที่ 21 มีค. 66Download 
ทำเนียบรุ่นผู้ตรวจ ณ วันที่ 10 พค 65 (ระดับคณะ)Download 
ทำเนียบรุ่นผู้ตรวจ ณ วันที่ 10 พค 65 (ระดับหลักสูตร)Download 
ทำเนียบรุ่นผู้ตรวจ ณ วันที่ 10 พค 65 (หน่วยงานสนับสนุน)Download 
ผู้ขึ้นทะเบียนคณะ ของมหาวิทยาลัย Download 
ผู้ขึ้นทะเบียนหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยDownload 
ทำเนียบรุ่นผู้ตรวจระดับคณะ มทร.ตอ.Download 
ทำเนียบผู้ตรวจหลักสูตร ของมทร.ตอ.Download 
ทำเนียบผู้ประเมิน มทร.ตอ. ระดับหลักสูตรDownload 
ทำเนียบผู้ประเมิน มทร.ตอ. ระดับคณะมหาวิทยาลัยDownload 
ทำเนียบผู้ประเมิน มทร.ตอ.ระดับหน่วยงานDownload 
รายชื่อผู้ตรวจหลักสูตร กลุ่มวิทย์ TQR.Download 
รายชื่อผู้ตรวจหลักสูตร มนุษย์สังคม TQRDownload 
รายชื่อผู้ตรวจหลักสูตร วิทย์สุขภาพ TQRDownload 
รายชื่อผู้ตรวจ ระดับคณะสถาบัน (ประธาน) สกอDownload 
รายชื่อผู้ตรวจระดับ คณะสถาบัน (กรรมการ) สกอ.Download 
รายชื่อผู้ตรวจหลักสูตรปี 2557-2558 TQFDownload 
รายชื่อผู้ตรวจหลักสูตรปี 58-59 TQFDownload 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาDownload 
เกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2565Download 
(ปรับ)แผนพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัย ปี 2564 Download 
ปฏิทิน ปีการศึกษา 2565 Download 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายการประกันคุณภาพฯ Version 2Download 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน Version 1Download