สรุปโครงการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2567
  • 1 Download
  • 19.40 MB File Size
  • 3 File Count
  • 26/03/2024 Create Date
  • 10/04/2024 Last Updated
  • Download

FileAction
เล่มสรุปโครงการประกันคุณภาพการศึกษาโครงการย่อยที่ 2: เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุนDownload 
เล่มสรุปโครงการประกันคุณภาพการศึกษาโครงการย่อยที่ 1: การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (15 มีนาคม 2567)Download 
เล่มสรุปกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) (19-20 กุมภาพันธ์ 2567)Download