ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566FileAction
RMUTTO-ERM-1 มทร. ปี 66Download 
ประกาศนโยบายความเสี่ยง ปี 66Download 
คู่มือการบริหารความเสี่ยง มทร.ตอ. ปี 2566Download 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566Download 
แบบฟอร์ม ระดับมหาวิทยาลัยDownload 
แบบฟอร์ม ระดับคณะ/หน่วยงานDownload