ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566FileAction
แบบฟอร์ม ระดับมหาวิทยาลัยDownload 
แบบฟอร์ม ระดับคณะ/หน่วยงานDownload 
(ร่าง) ประกาศ มทร.ตอ.เรื่อง นโยบายความเสี่ยง ปี 66Download 
(ร่าง) คู่มือการบริหารความเสี่ยง มทร.ตอ. ปี 66Download