ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565


FileAction
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ERM-1)Download 
ประกาศนโยบายมทร.ตอ. เรื่องนโยบายความเสี่ยง ปี 65Download 
แบบฟอร์ม ระดับมหาวิทยาลัย ปี 65Download 
แบบฟอร์ม ระดับคณะ หน่วยงาน ปี 65Download