รายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพ  • Version
  • 1 Download
  • 1.89 MB File Size
  • 16 File Count
  • 09/05/2021 Create Date
  • 18/05/2021 Last Updated
  • Download

FileAction
NEW!! รายชื่อผู้ตรวจประเมิน มทร.ตอ. ระดับหลักสูตรDownload 
NEW!! รายชื่อผู้ตรวจประเมิน มทร.ตอ. ระดับคณะมหาวิทยาลัยDownload 
NEW!! รายชื่อผู้ตรวจประเมิน มทร.ตอ. ระดับหน่วยงานDownload 
รายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านการอบรม ปี 58-63Download 
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วันที่ 12 มิย 62)Download 
รายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ) ระดับสถาบัน ปี 2561Download 
รายชื่อผู้ตรวจระดับ คณะสถาบัน (กรรมการ) สกอ.Download 
รายชื่อผู้ตรวจ ระดับคณะสถาบัน (ประธาน) สกอ.Download 
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR ปี 2560 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับหลักสูตรDownload 
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR ปี 2560 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับหลักสูตรDownload 
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR ปี 2560 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับหลักสูตรDownload 
รายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาDownload 
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมรผู้ประเมิน ระดับคณะ สถาบัน 13-14 มิ.ย. 59Download 
รายชื่อผู้ตรวจหลักสูตรปี 58-59 TQFDownload 
รายชื่อผู้ตรวจหลักสูตรปี 2557-2558 TQFDownload 
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 24-26 (ก.ย. 56)Download