ข่าวสาร ก.พ.ร.


FileAction
ผลคะแนน ก.พ.ร.ปี 59Download 
ผลคะแนน ก.พ.ร.ปี 58Download 
ผลคะแนน ก.พ.ร.ปี 57Download 
การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558Download 
การจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2)Download 
แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ.2557Download 
ผู้รับผิดชอบ ก.พ.ร. ปี 2557Download 
การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 57Download 
คู่มือ กพร.2557Download