ข่าวสาร ส.ม.ศ.


FileAction
ONESQA criteriaDownload 
info HigherEducation_Assessment_V2Download 
ตัวอย่างจดหมายผลการพิจารณายอมรับร่างรายงานDownload 
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาDownload 
คู่มือการใช้งานระบบการประเมินระดับอุดมศึกษาDownload 
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดประเมินDownload 
ขั้นตอนการประเมินDownload 
การเตรียมความพร้อมรับตรวจ -รศ.ดร.วิทยาDownload 
ประกาศขั้นตอนการขอรับการประเมิน 43-2565Download 
PA2-1 บทสรุปผู้บริหาร (โดยสถาบันอุดมศึกษา) 2564Download 
PA2-2_แบบสำรวจตนเอง (โดยสถาบันอุดมศึกษา) 2564Download 
ประกาศแนวปฏิบัติมาตรฐานการอุดมศึกษา ปี 2561Download 
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามDownload 
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษา (ฉบับย่อ)Download